Μονοκατοικία στους Αμπελόκηπους

Προσθήκη καθ’ ύψος σε προσφυγική μονοκατοικία στους Αμπελόκηπους της Αθήνας.
Το ιδιαίτερα στενό οικόπεδο οδήγησε στην πλήρη εκμετάλλευση της κάλυψης του υφιστάμενου κτίσματος.
Το πρόβλημα του φωτισμού και αερισμού λύνεται με την χωροθέτηση ενός αιθρίου σε γειτνίαση με το παιδικό δωμάτιο.
Το μέτωπο της οικοδομής διαμορφώνεται με τρόπο που να συμβάλλει στη συνέχεια του πυκνού αστικού ιστού.

Μελέτη 2011

Κατασκευή 2012-2013

Εικονογράφηση Έλλη Παπαχριστοπούλου