Διαμέρισμα στη Μπλε Πολυκατοικία

Η Μπλε Πολυκατοικία (1933) αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του ελληνικού μοντερνισμού. Είναι το κτίριο για το οποίο ο Λε Κορμπυζιέ κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα σχολίασε “c’ est tres beau” .

Το διαμέρισμα βρίσκεται στον 4ο όροφο, σε μικρή εσοχή από την κύρια πρόσοψη του κτιρίου. Οι χώροι διημέρευσης διατάσσονται γύρω από το χωλ εισόδου, στο οποίο ο Παναγιωτάκος έδωσε κεντροβαρικό ρόλο στην οργάνωση της κάτοψης των διαμερισμάτων του κτιρίου.

Λόγω της υψηλής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας του κτιρίου, επιλέχθηκε η ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων στις απολύτως απαραίτητες. Έτσι, η επέμβαση κινήθηκε σε δύο άξονες. Έγινε λεπτομερής καταγραφή του διαμερίσματος και των αυθεντικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του, τα οποία αποκαταστάθηκαν, ενώ παράλληλα μελετήθηκαν μικρής κλίμακας επεμβάσεις που αναβαθμίζουν τη λειτουργική συνοχή και την ενεργειακή συμπεριφορά του διαμερίσματος.

Βασική χειρονομία αποτέλεσε η μετατροπή της κουζίνας από βοηθητικό σε ζωτικό χώρο του διαμερίσματος με το “άνοιγμά” της προς την κατοικία σε δύο κατευθύνσεις, προς το χωλ εισόδου και το διάδρομο του διαμερίσματος. Η κουζίνα σχεδιάστηκε εκ νέου με αναφορές στην αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου αλλά και στην αρχική κουζίνα η οποία είχε αποξηλωθεί σε παλαιότερη ανακαίνιση.

Τα εξωτερικά ξύλινα ανασυρόμενα κουφώματα αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της εικόνας του κτιρίου και πρωτοστατούν στις όψεις του. Αφού μελετήθηκαν, αποκαταστάθηκαν λειτουργικά και αναβαθμίστηκαν “ενεργειακά”.

Μελέτη – Κατασκευή 2019

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας Νίκος Μούσιος

Φωτογραφίες Θοδωρής Τέμπος

Βιβλιογραφία: Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, Η μπλε πολυκατοικία, Εκδόσεις Libro, 2006

Το έργο έχει δημοσιευτεί στα ηλεκτρονικά περιοδικά Archisearch και Popaganda ενώ το 2020 συμμετείχε στο Open House Athens virtual tours.

Tags: