Φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας

Η μελέτη του φαρμακείου είχε σαν στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου μέσω μιας γρήγορης (48 ώρες) και οικονομικής ανακαίνισης.
Η επίπλωση σχεδιάστηκε βάσει μιας modular λογικής, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επανάχρησης είτε σε άλλο χώρο, είτε στον ίδιο, με διαφορετική διάταξη.
Οι επιλογές των υλικών κινήθηκαν γύρω από την κοινή επιθυμία του ιδιοκτήτη και των αρχιτεκτόνων για αδρές και ακατέργαστες υφές (με κυρίαρχο στοιχείο το μέταλλο) σε συνδυασμό με έντονα χρωματισμένα στοιχεία.
Στο εξωτερικό του καταστήματος, η σήμανση συμβαδίζει με την αστικότητα – πολυπολιτισμικότητα της περιοχής.

Μελέτη – Κατασκευή 2017

Φωτογραφίες Βασίλης Θανόπουλος

Εικονογράφηση Έλλη Παπαχριστοπούλου