Εξοχικές κατοικίες στο Αμόνι Κορινθίας

Μελέτη που περιλαμβάνει δύο εξοχικές κατοικίες και έναν ξενώνα, τα οποία αναπτύσσονται παράλληλα σε οικόπεδο με μεγάλη κλίση στο Αμόνι Κορινθίας. Η διάταξη των κτισμάτων στο οικόπεδο στόχευε στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των οπτικών φυγών προς τη θάλασσα και ταυτόχρονα στη δημιουργία άνετων και λειτουργικών εσωτερικών διαρρυθμίσεων.

Η πισίνα τοποθετείται ανάμεσα στις 2 κατοικίες ώστε να μοιραστεί ισότιμα ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος του οικοπέδου και να διευκολυνθεί η συνεύρεση των μελλοντικών κατοίκων τους.

Κάθε μία από τις δύο κατοικίες διατάσσεται σε 2 επίπεδα (ισόγειο και όροφος), εγκιβωτισμένα σε έναν αυστηρό ορθογωνικό όγκο που περιγράφεται από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα στις 3 πλευρές.

Οι εξωτερικοί τοίχοι που εγγράφονται στα 2 κτίσματα ολοκληρώνονται με φυσικά χρωματισμένο σοβά σε αποχρώσεις του μπλε και του κόκκινου.

Ο ξενώνας τοποθετημένος στο πίσω όριο του οικοπέδου πρόκειται να ολοκληρωθεί με επένδυση φυσικού υλικού, η οποία, σε συνδυασμό με το φυτεμένο δώμα του, θα επιτρέψει στο κτίσμα να αφομοιωθεί απόλυτα στο φυσικό τοπίο.

Μελέτη 2009 – 2010

Κατασκευή Σε εξέλιξη

Εικονογράφηση Έλλη Παπαχριστοπούλου