Οι cadu architects με πολυετή παρουσία και εξειδικευμένη εμπειρία στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Βασικό αντικείμενο εργασιών του γραφείου μας είναι οι αρχιτεκτονικές μελέτες κάθε κλίμακας. Από μικρά έργα όπως ανακαινίσεις διαμερισμάτων, μέχρι μελέτες ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, διαθέτουμε την τεχνογνωσία για τη διαχείριση όλων των σταδίων της μελέτης καθώς και την καλή συνεργασία με όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες μηχανικών.

Διαχείριση Έργου
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την οργάνωση και τη διαχείριση όλων των φάσεων μιας κατασκευής, καθώς και την αντίστοιχη γραφειακή υποστήριξη σε επίπεδο μελετών.

Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Το γραφείο μας αναλαμβάνει με επιτυχία μελέτες και θέματα που αφορούν σε ιστορικά και διατηρητέα κτίρια και ελέγχονται από επιτροπές όπως Υπουργείο Πολιτισμού, Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και κατά τόπους Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Βασιζόμενοι στις σπουδές και την εμπειρία των μελών μας στον τομέα αυτό, υλοποιούμε αποτυπώσεις υψηλής ποιότητας και μελέτες ένταξης σύγχρονων κατασκευών και κτιρίων σε ιστορικό πλαίσιο.

Τρισδιάστατες Απεικονίσεις – Εφαρμογές Virtual Reality 
Σε συνεργασία με την εταιρεία Sane Industries αναλαμβάνουμε ειδικές εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας. Τα έργα μας στον τομέα αυτό αφορούν είτε σε απεικόνιση αρχιτεκτονικών προτάσεων προς υλοποίηση, είτε στην ανάπτυξη εφαρμογών στον τομέα του Πολιτισμού.